Slider

Prepareu l’instrument!

Han estat molts mesos sense poder-vos rebre a l'escola. A la fi podem recuperar les classes presencials. Dijous 10 de setembre comença l'Any Acadèmic 2020-2021. Els primers dies d'agost us ...
Més

mésmúsica que mai

D'acord, no hi ha concert d'estiu. Però això ens ha obert la porta a una experiència genial, que esperem també ho sigui per vosaltres. Nom mésmúsica que mai i és ...
Més

Matrícula Any Acadèmic 2020/2021

Ja gairebé hem acabat aquest atípic any acadèmic i hem de començar a preparar el següent. Som conscients que encara hi ha moltes coses per definir de cara al curs ...
Més

Amb ganes de retrobar-vos

Fa ja prop de dos mesos que l'escola no té el moviment i l'activitat a la qual estem acostumats, però això no ha impedit que la posem un poc més ...
Més