Presentació Damià Sales

Benvolguts companys,

El meu nom és Damià Sales Fanals i vag néixer a Inca el 18 de març del 1980. Quan tenia 8 anys vaig pujar als porxos de casa meva amb el meu pare i vàrem trobar el violí del meu padrí. Va ser aleshores quan els meus pares me varen demanar si m’agradaria aprendre’l a tocar.

Vaig començar les classes a Selva amb el professor Nery Monterrosso. Allà vaig fer els tres primers cursos del grau professional. Després ens vàrem traslladar a viure a Pollença i allà vaig anar a l’escola municipal de música on vaig fer fins a setè de grau professional amb el professor Eugene Nikita. Seguidament em vaig traslladar a Palma al conservatori per fer el darrer curs del grau professional amb el professor Enrique Pastor.

Una vegada vaig finalitzar el grau professional vaig començar el grau superior en l’especialitat de Pedagogia i ensenyament del llenguatge musical.

Paral·lelament a això he anat realitzant alguns cursos per complementar la meva formació. Alguns dels més destacats són:

 • Post grau en producció de material didàctic audiovisual, impartit per la universitat autònoma de barcelona.

 • Recursos musicals a la xarxa per a l’educació musical, emmarcat en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • Curs d’arranjaments vocals i instrumentals per a la classe col·lectiva i per a un grup heterogeni. Emmarcat a la III escola d’estiu per a professorat de música.

 • Nous llenguatges d’expressió: La percussió. Emmarcat a la III escola d’estiu per a professorat de música.

 • Curs de Tècnic de So I, impartit pel centre d’estudis fotogràfics.

 • Curs de Flauta de Bec, emmarcat dins la Universitat d’Estiu de les illes balears.

 • Curs de violí, impartit pel professor Santiago Juan Martín.

 • Curs Veu i Edat. Classificació de les veus en l’edat infantil. Mesures d’higiene de la veu. Patologia vocal més freqüent en infant. Impartit per la metgessa i músic Montserrat Bonet.

 • Curs d’anàlisi musical, impartit per la professora Teresa Catalán Sánchez.

 • Punts de dansa dins la Història de la Música, impartit per la professora Maria Antònia Font.

Alguns dels cursos que he impartit com a professor són:

 • Professor de violí a la 2a, 3a i 4a escola d’estiu organitzada per mésmúsica.

 • Professor de violí al I Taller musical d’Estiu de campanet.

A part de la part acadèmica vaig aprendre a tocar la guitarra de manera autodidacta a un nivell elemental. Això m´ha permès poder tocar en dos grups de música moderna: Sextants i Syphosis. Amb aquest darrer vàrem enregistrar un disc, De tots els colors, editat per Blau/Discmedi. També vàrem realitzar nombrosos concerts per Mallorca, així com algunes sortides a fora de la illa: Menorca, Eïvissa, Formentera, València i Girona.

També som autor de l’himne del C. F. Pollença arrel del concurs que va convocar el club de futbol per composar un himne.

Actualment sóm professor de violí, de llenguatge musical i del Taller de Tecnologia a mésmúsica i professor de secundària a l’escola Sagrat Cor.

També form part, com a violinista, de dues formacions de caire tradicional que són Racó de Tramuntana i Ballugall Folk.

Salutacions i fins aviat!

Damià Sales, profesor de violín

Queridos compañeros,

Mi nombre es Damià Sales Fanals y nací en Inca el 18 de marzo de 1980. Cuando tenía 8 años subí a los porches de mi casa con mi padre y encontramos el violín de mi abuelo. Fue entonces cuando mis padres me preguntaron si quería aprenderlo a tocar.

Empecé las clases en Selva con el profesor Nery Monterrosso. Allí hice los tres primeros cursos del grado profesional. Después nos trasladamos a vivir a Pollença donde fui a la escuela municipal de música. Allí hice hasta séptimo de grado profesional con el profesor Eugene Nikita. Seguidamente me trasladé a Palma al conservatorio para hacer el último curso del grado profesional con el profesor Enrique Pastor.

Una vez finalicé el grado profesional empecé el grado superior en la especialidad de Pedagogía y enseñanza del lenguaje musical.

Paralelamente a esto he ido realizando algunos cursos para complementar mi formación. Algunos de los más destacados son:

 • Post grado en producción de material didáctico audiovisual, impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona.
 • Recursos musicales en la red para la educación musical, enmarcado en el Plan de Formación Permanente del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.
 • Curso de arreglos vocales e instrumentales para la clase colectiva y para un grupo heterogéneo. Enmarcado en la III escuela de verano para profesorado de música.
 • Nuevos lenguajes de expresión: La percusión. Enmarcado en la III escuela de verano para profesorado de música.
 • Curso de Técnico de Sonido I, impartido por el centro de estudios fotográficos.
 • Curso de Flauta de Pico, enmarcado dentro de la Universidad de Verano de las Islas Baleares.
 • Curso de violín, impartido por el profesor Santiago Juan Martín.
 • Curso Voz y Edad. Clasificación de las voces en la edad infantil. Medidas de higiene de la voz. Patología vocal más frecuente en los niños. Impartido por la médica y músico Montserrat Bonet.
 • Curso de análisis musical, impartido por la profesora Teresa Catalán Sánchez.
 • Puntos de danza dentro de la Historia de la Música, impartido por la profesora Maria Antònia Font.

Algunos de los cursos que he impartido como profesor son:

 • Profesor de violín en la 2a, 3a y 4a escuela de verano organizada por mésmúsica.
 • Profesor de violín en el I Taller musical de Verano de Campanet.

Además de la parte académica aprendí a tocar la guitarra de manera autodidacta a nivel elemental. Esto me permitió poder tocar en dos grupos de música moderna: Sextantes y Syphosis. Con este último grabamos un disco, “De tots les colors”, editado por Blau/Discmedi. También realizamos numerosos conciertos por Mallorca, así como algunas salidas fuera de la isla: Menorca, Eïvissa, Formentera, Valencia y Girona.

También soy autor del himno del C. F. Pollença, a raíz del concurso que convocó el club de fútbol para componer un himno.

Actualmente soy profesor de violín, de lenguaje musical y del Taller de Tecnología en mésmúsica y profesor de secundaria en la escuela Sagrado Corazón.

También formo parte, como violinista, de dos formaciones de carácter tradicional que son Racó de Tramuntana y Ballugall Folk.

Saludos y hasta pronto!