Canvi de dates de l’assaig Camerata

Tot i que no està apuntat al calendari, aquest dissabte 24 de novembre, la Camerata mésmúsica té assaig. És la recuperació de l’assaig del dia 17, que vam anul·lar pels exàmens que tots tenieu per aquestes dates en els vostres instituts. Això sí, els violins II no es van lliurar i van haver de venir a treballar dur amb en Juanjo a mésmúsica.

Los comentarios están cerrados.