Projecte educatiu

Tots els qui participem en aquest projecte educatiu estimam la música i ens sentim satisfets amb la feina que diàriament realitzem. A l’Escola i Fundació mésmúsica ens hem proposat la següent missió: – Fomentar i difondre la cultura musical en un àmbit general i apropar la música a la societat com un llenguatge d’enteniment universal. – Cultivar i desenvolupar en l’àmbit individual i col·lectiu la sensibilitat i tots els altres atributs i valors que formen part de la música, fent especial esment sobre la infància i la joventut. – Impulsar l’aprenentatge musical com instrument per a la formació global de la persona. Per tot plegar, basen la nostra política de qualitat en les valors de responsabilitat, respecte, treball en equip, positivisme, presència, gaudir, innovació i lideratge.

Nivells

Oferim assessorament a pares i alumnes en la seva formació musical. Sabem que no tots tenim el mateix ritme d’aprenentatge ni les mateixes metes. A mésmúsica no compartim l’obligació d’examinar-se anualment com l’únic camí per ascendir de nivell. Per això ens agrada parlar de competències adquirides. El nostre disseny curricular es basa en quatre fases i t’ajudem a assolir l’objectiu que tu et marquis. – Iniciació musical. Classes de violí i violoncel per a nins i nines de 3,4 i 5 anys. Classes de piano i guitarra a partir dels 5. Aprendre música de molt petits les ajuda a millorar el creixement intel·lectual, estimula la creativitat i desenvolupa la capacitar d’esforç. L’aprenentatge és sempre amb l’instrument. – Nivell bàsic. A partir dels 6 anys i sense límit d’edat (mai és tare per començar!). S’aprenen les conceptes més bàsics per arribar a uns nivells mínima de música i interpretació. Temps orientatiu: entre 4 i 6 anys d’estudi. – Nivell intermedi. L’objectiu és convertir-se en un “músic independent”. L’alumne ja té coneixements i tècnica suficient per interpretar amb naturalitat i fluïdesa. Superada aquesta etapa (d’aproximadament 4 anys) és el moment de decidir si es vol estudiar el Grau Professional. – Nivell avançat. Convertir l’alumne en un músic competent, amb un domino operatiu i eficaç de l’instrument. Ja s’han aconseguit les suficients competències per tocar en una orquestra. És un nivell en el qual es poden sentir a gust els adolescents i els adults que vulguin gaudir de la música sense la pressió d’uns estudis superiors.

Competències

Més que de cursos, ens agrada parlar de competències adquirides per l’alumne. En tots els instruments (violí, violí modern, violoncel, viola, guitarra, baix i piano) i nivells treballem per aconseguir el màxim rendiment dels tres conceptes bàsics de la música: – precisió i fluïdesa – tècnica – comunicació i interpretació

Agrupacions

Estudiar a mésmúsica t’ofereix unes vivències difícils d’aconseguir en altres centres d’aprenentatge: tocar en grup. Des dels teus estudis bàsics podràs formar part d’una orquestra, combo o ensemble. Tenim per a totes les edats i nivells. L’esforç i la dedicació a l’instrument es veu recompensar en els concerts de l’Escola, que sempre són en benefici d’entitats sense ànim de lucre i escenaris professionals de l’illa.

mésmúsica

Carrer Jeroni Antich 6
07003 Palma de Mallorca
España · (mapa)

Tel. 971 71 51 51
info@mesmusica.com