El Taller de Tecnologia i Creació Musical és una assignatura on els alumnes posaran en pràctica els conceptes que han aprés als cursos de llenguatge musical, aixi com també conceptes bàsics d’harmonia, composició i enregistrament.

Això es fa a través de tota una sèrie d’aplicacions informàtiques com editors de partitures, editors de so, seqüenciadors… Aquestes aplicacions  permetran a l’alumne interactuar directament amb la música que han creat fent que l’aprenentatge sigui més vivencial.