Llegir més sobre cookies i privadesa

En compliment amb el deure d’informar recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara www.mesmusica.com com un lloc web gestionat per “mésmúsica, fundació per al foment de la cultura musical” amb CIF G57231391 (d’ara endavant, “el prestador”) amb domicili al carrer Jeroni Antich núm. 6 de Palma de Mallorca.

Responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observació i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc al qual efectuarà a més a més aturades periòdiques per manteniments tècnics. A més a més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Ús de Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina).

Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercer en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, precedint a la retirada immediata de la redirecció de determinat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglamento de desenvolupament de la LOPD i a altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Política anti-spam

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, el prestador garanteix a l’usuari que sota cap concepte les dades personals recollides al lloc web seran cedies, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

Per les mateixes raons, el procès de registre no ha de ser utilitzat per inscriure direccions de correu de persones alienes sense el consentiment expresso de les persones afectades www.mesmusica.com implementa com a contra mesura a aquesta pràctica una llista de correu de tipus double opt-in que necessita la confirmació explícita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a direcció de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

En el cas que tot i així un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprès a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la mateixa comunicació.

A més a més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es disposa al lloc web, tant per comunicar el succeït com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat de servei, www.mesmusica.com es troba allotjat als servidors de l’empresa Site Ground (política de privacitat).

Per les raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les instal·lacions de l’empresa MailChimp (política de privacitat). Totes dues empreses són d’origen nord-americà amb instal·lacions que s’ubiquen en aquest país.

Tant Site Ground com Mailchimp es troben adherides als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000 fet que les converteix en entitats amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.

Google Analytics

Google Analytics és un servei d’anàlisis de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). www.mesmusica.com utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques de l’ús del lloc web.

Google Analytics utilitza cookies per ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre el seu ús (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors d’Estats Units.

Google usarà aquesta informació amb el propòsit de generar informació estadística sobre l’ús de mésmúsica, Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Vostè pot refusar el tractament de les dades o la informació refusant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador, però, al fer-ho, limitarà la plena funcionabilitat de www.mesmsuica.com. A l’utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per la finalitat a dalt indicades.

Google AdSense

Google, com a proveïdor associat de www.mesmusica.com, utilitza cookies per publicar anuncis en aquest lloc web. L’usuari pot inhabilitar l’ús d’aquestes cookies seguint les instruccions que s’indiquen a la secció de publicitat de la política de privacitat de Google.

Google utilitza empreses publicitàries associades per publicar anuncis quan visita el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses usin la informació que obtenen de les seves visites a aquest i altres llocs (sense incloure el seu nom, adreça, adreça de correu electrònic o número de telèfon) per a oferir anuncis sobre productes i serveis que resultin d’interès. Si desitja obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per impedir que aquestes empreses usin aquesta informació, consulti per favor l’enllaç anterior.

Feedburner

www.mesmusica.com utilitza FeedBurner com a gestor de subscripcions al feed, sota la política de privacitat de Google abans mencionada. Utilitza FeedBurner per servir a l’usuari arxius XML que corresponen al contingut del fedd i visualitzar, al seu cas, anuncis AdSense amb ells. Feedburner fa un tractament de direccions IP durant aquest procés similar a l’anteriorment descrit per al cas de Google Analytics i AdSense, els detalla del qual es poden consultar a la política de privacitat abans mencionada.

Consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari

En el marc de les seves activitats, www.mesmusica.com disposa de la posibilitat de registre dousuaris per a l’enviament de comunicaciones per correu electrònic, efectuar comentaris al blog i enviar missatges a través del formulari de contacte.

L’usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment al tractament de les dades personals proporcinades segons el que està disposat a l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD.

Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD debut a la ubicació física de les instal·lacions de proveïdors a dalt anomenats.

Les dades de caràcter personal sol·licitades en aquestes activitats quedaran incorporades a un fitxer la finalista del qual és la comunicació de novetats relatives al lloc web de mesmusica.com que actua com a responsable del fitxer o el prestador. Els camps marcats amb asterisc són de complementació obligatòria, i és impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercir els drets que s’indiquen a l’apartat relatiu las Drets de l’usuari.

Drets de l’usuari

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web www.mesmusica.com. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades i, sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.

D’acord amb el disposat a la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el prestador.

Per a facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que suposarà l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

Enllaços d’afiliació

www.mesmusica.com utilitza ocasionalment enllaços d’afiliació de productes i serveis de marques que hagin establert un programa d’afiliats. Aquests enllaços s’usen exclusivament després d’haver fet ús aquests productes i serveis o bé, d’haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un adequat nivell de qualitat.

El prestador es compromet a no incloure afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites entenent a més a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del mateix lloc web que els promociona.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

El lloc web www.mesmusica.com, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

www.mesmusica.com atorga a l’usuari una llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 els termes exactes de la qual es poden consultar en aquest enllaç.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués produir-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté al lloc web.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.

Los comentarios están cerrados.