EM VULL INSCRIURE!

PROFESSORS

 

OBJECTIUS DEL CURS

Tocar junts i gaudir de la riquesa de les músiques de tradició oral.
Donar eines i recursos per improvisar.
Conèixer els recursos propis dels instruments de corda aplicats als diferents estils.
Conèixer i ampliar el repertori més habitual del Jazz i la música tradicional.
Oferir oportunitats per tocar en grup.

 

PER A INSTRUMENTS DE CORDA FREGADA

Interessats en la improvisació, música tradicional, rock, pop i jazz amb ganes de submergir-se uns dies en un ambient musical i creatiu. Ampliar i consolidar un repertori per compartir amb altres estudiants i professors excel lents.

 

HORARI LECTIU

Divendres 13 de juliol: de 16:00 a 19:00

Dissabte 14 de juliol: de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 (hi haurà dinar).

Diumenge 15 de juliol: assajos generals i concert (a les 12:00).

 

PREU

125€

Inclou: 7 workshops, dinar de germanor amb els professors, entrada al concert de professors, participació en el concert d’alumnes i festa de cloenda.

…….

La forma de pagament es fa mitjançant ingrés o transferència bancària.
Compte (La Caixa): ES74 2100 3790 2122 0007 1065.
Concepte: MMS 2018 – Nom i llinatges de l’alumne.
El pagament s’efectuarà durant els tres dies naturals posteriors a l’enviament del formulari perquè es consideri vàlida la inscripció.

EM VULL INSCRIURE!

 

FOTOS DE L’ANY PASSAT