Objectes perduts

Durant l’any, els alumnes han anat perdent carpetes, quaderns… s’han oblidat jaquetes i inclús algunes ulleres de sol. Ho tenim tot guarda a la secretaria de mésmúsica, així que si penseu que algun objecte d’aquests és vostre, passeu a recollir-lo. A mitjans de setembre, tot el que no s’hagi recollit es lliurarà a alguna ONG que reculli roba i material.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*