Camerata mésmúsica

Amb el mes d’octubre tornen els assajos de la Camerata mésmúsica. Seran cada dos dissabtes, a les 9 del dematí. Preneu nota de les primeres dates:

6 octubre – 20 octubre – 3 novembre – 17 novembre – 1 desembre – 15 desembre